امروز سه شنبه ۵ بهمن ۱۴۰۰ ۱۵:۴۳
 • کیمیا صنعت | دیافراگم لاستیکی

 • کیمیا صنعت | استوانه لاستیکی

 • کیمیا صنعت | لاستیک کوپلینگ

 • کیمیا صنعت | پکینگ لاستیکی

 • کیمیا صنعت | کوپلینگ لاستیکی

 • کیمیا صنعت | کوپلینگ کمپرسوری

Loading

تماس با کیمیا صنعت رادوین بسپار

کیمیا صنعت رادوین بسپار

اردشیر زاهدی

Iran

اصفهان - اصفهان

خیابان امام خمینی، جنب خیابان طالقانی، روبه روی اداره برق، دفتر فروش شرکت کیمیا صنعت رادوین بسپار

 • ۰۳۱ ۳۳۲۴۳۷۵۰
 • ۰۳۱ ۳۳۲۴۳۷۵۱
 • ۰۳۱ ۳۳۲۴۳۷۵۲
 • ۰۳۱ ۳۳۲۴۳۷۵۳
 • ۰۳۱ ۳۳۲۴۳۷۵۴

۰۳۱۳۳۲۴۳۷۵۳

۰۳۱۳۳۲۴۳۷۵۰

۰۳۱۳۳۲۴۳۷۵۴

۰۹۱۳۱۱۴۴۲۲۹

www.kimialastic.com